Plan stacji w Stypułowie. Za książką Gerharda Guersch "Mit der Eisenbahn durch Niederschlesien", udostępniony przez Mariana Ryszarda Świątka

Plan stacji w Stypułowie. Za książką Gerharda Guersch "Mit der Eisenbahn durch Niederschlesien", udostępniony przez Mariana Ryszarda Świątka