Chotków: sklepienie krzyżowo - żebrowe kościoła. Fot. ze strony www.brzeznica.com.pl

Chotków: sklepienie krzyżowo - żebrowe kościoła. Fot. ze strony www.brzeznica.com.pl