Kościół w Chotkowie. Zabytkowa kamienna chrzcielnica z II poł. XVI w. Fot. ze strony www.brzeznica.com.pl

Kościół w Chotkowie. Zabytkowa kamienna chrzcielnica z II poł. XVI w. Fot. ze strony www.brzeznica.com.pl