Kościół w Chotkowie. Chór z 1568 r. Fot. ze strony www.brzeznica.com.pl

Kościół w Chotkowie. Chór z 1568 r. Fot. ze strony www.brzeznica.com.pl