Kościół w Chotkowie.  Ołtarz. Część późnogotyckiego tryptyku Mistrza z Gościeszowic z pocz. XVI w. Fot. ze strony www.brzeznica.com.pl

Kościół w Chotkowie. Ołtarz. Część późnogotyckiego tryptyku Mistrza z Gościeszowic z pocz. XVI w. Fot. ze strony www.brzeznica.com.pl