Kosciół w Chotkowie. Gotycka tablica nagrobna Stencela Milticza z 1521 r. Fot. ze strony www.brzeznica.com.pl

Kosciół w Chotkowie. Gotycka tablica nagrobna Stencela Milticza z 1521 r. Fot. ze strony www.brzeznica.com.pl