Parowóz T3 nr 25 na stacji  kolejki powiatowej w Ząbkowicach Śląskich, już jako eksponat muzealny. Przypisywany przez R. Lisowskiego kolejce szprotawskiej (brak potwierdzenia w innych źródłach). Fot. ze źródeł internetowych.

Parowóz T3 nr 25 na stacji kolejki powiatowej w Ząbkowicach Śląskich, już jako eksponat muzealny. Przypisywany przez R. Lisowskiego kolejce szprotawskiej (brak potwierdzenia w innych źródłach). Fot. ze źródeł internetowych.