Fragment niemieckiej mapy topograficznej okolic Wichowa. W środkowej części z prawej, poniżej skrzyżowania z drogą, widać stację kolejową z dworcem, magazynem i bocznicą.

Fragment niemieckiej mapy topograficznej okolic Wichowa. W środkowej części z prawej, poniżej skrzyżowania z drogą, widać stację kolejową z dworcem, magazynem i bocznicą.