Fragment niemieckiej mapy topograficznej okolic Stypułowa z 1933 r. Wyraźnie widoczna jest stacja kolejowa. Zwraca uwagę zupełnie inny niż wspólcześnie układ drogowy wokół przejazdu kolejowego i równoległy a nie wspólny  bieg torów obu linii

Fragment niemieckiej mapy topograficznej okolic Stypułowa z 1933 r. Wyraźnie widoczna jest stacja kolejowa. Zwraca uwagę zupełnie inny niż wspólcześnie układ drogowy wokół przejazdu kolejowego i równoległy a nie wspólny bieg torów obu linii