Parowóz T-3 w Z±bkowicach. Fotgrafia prowadzonego składu z ok. 1930 roku. Fot. z czasopisma Modellbahnzeitschrift

Parowóz T-3 w Z±bkowicach. Fotgrafia prowadzonego składu z ok. 1930 roku. Fot. z czasopisma Modellbahnzeitschrift