Parowóz T-3 na stacji w Siecieborzycach w 1912 roku. Z prawej charaktertystyczny wagon, w którym była kasa. Fot. z czasopisma Modellbahnzeitschrift

Parowóz T-3 na stacji w Siecieborzycach w 1912 roku. Z prawej charaktertystyczny wagon, w którym była kasa. Fot. z czasopisma Modellbahnzeitschrift