Budynek dworca kolejowego na stacji Stypułow. Widok współczesny (2005 r.)

Budynek dworca kolejowego na stacji Stypułow. Widok współczesny (2005 r.)