Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb osób odwiedzających.
Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki.
Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Zamknij
Dzisiaj jest piątek, 21 czerwca 2024

Kolejowa Toplista
Puls - nie jesteś sam!


1_procent


opp Przekaż Twój 1% dla naszego OPP - Program e-pity online do rozliczania PIT 2012www.expresspaczka.pl
sebastian@expresspaczka.pl
Napisz do nas

PROTOKOŁ Z ZEBRANIA

 Protokół zebrania członków Klubu Miłośników Kolei Szprotawskiej w dniu 10.01.2011 r.  

1. Na początku zebrania stwierdzono, że spośród tych członków i kandydatów na członków Klubu, którzy potwierdzili udział w zebraniu, przyszło ok. 50% osób. Następnie przyjęto porządek obrad, zgodnie z przesłanymi propozycjami

2. Mieczysław Bonisławski przedstawił projekt zmian w Regulaminie Klubu. Wywiązała się dyskusja. Głównie pytania zadawał Paweł Kaleta pytając o stopień powiązania Klubu z PTKraj., w szczególności w kwestii uzależnienia decyzji Klubu od ingerencji władz PTKraj. Ryszard Klauza pytał o powiązanie wysokości składek z przynależnością do zarządu Klubu. Odpowiedzi udzielał Mieczysław J. Bonisławski.

3. Po dyskusji zmiany w Regulaminie przyjęto w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów:.10 głosów „ZA”, 3 głosy wstrzymujące się, bez głosów sprzeciwu (uchwała nr 1).

4. Mieczysław Bonisławski przedstawił projekt uchwały w sprawie wysokości składek klubowych na rok 2011, wyjaśniając przy tym na co składki (czynsz do PKP za dzierżawę magazynu) idą i dlaczego proponuje utrzymać wysokość składek bez zmian. Zebrani poddali w wątpliwość zmiany wysokości czynszu przez PKP, pytali tez o uwarunkowania wyliczenia tej wysokości. Po wymianie poglądów zebrani doszli do wniosku, iż nie ma sensu dyskutować na ten temat.

 

5. Wysokość składek przyjęto w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów:.9 głosów „ZA”, 4 głosy wstrzymujące się, bez głosów sprzeciwu (uchwała nr 2).

6. Przystąpiono do wyboru nowego Zarządu Klubu. Mieczysław Bonisławski przypomniał skład ustępującego Zarządu oraz omówił szczegóły wyboru członków do Zarządu, zgodne z nowym Regulaminem.

7. Wobec rezygnacji z członkostwa w Klubie trzech członków założycieli – Marka Toporowicza, Jerzego Kwaśniewicza oraz Jarosława Matana – ogłoszono automatycznie wygaśnięcie ich mandatów z Zarządzie, jakie posiadali z tytułu płacenia podwyższonej stawki składki członkowskiej. O rezygnacji, wobec nieobecności tych trzech byłych członków Klubu, poinformował zebranych Mieczysław J. Bonisławski, a potwierdzili to Ryszard Klauza i Zbigniew Kamiński.

8. Ryszard Klauza poinformował, iż Włodzimierz Włodarczyk, z powodu choroby nie przybędzie na zebranie oraz ze deklaruje on za jego pośrednictwem, zejście z podwyższonej składki na poziom podstawowy. Mieczysław Bonisławski z kolei poinformował iż na zebranie z przyczyn rodzinnych nie przybędzie kolejny ustępujący członek Zarządu, Wojciech Meliński, który również wcześniej zadeklarował zejście na podstawową kwotę płaconej składki. Wobec powyższego ogłoszono  automatycznie wygaśnięcie ich mandatów w Zarządzie, jakie posiadali z tytułu płacenia podwyższonej stawki składki członkowskiej.

9. Mieczysław Bonisławski spytał czy ktoś z zebranych deklaruje podwyższoną składkę, co dało by takiej osobie automatyczny mandat członka Zarządu. Ryszard Klauza oraz Zbigniew Kamiński, ustępujący członkowie Zarządu, zadeklarowali obniżenie swoich składek do poziomu podstawowego. Mieczysław Bonisławski, Paweł Kaleta i Wanda Szymańska zdeklarowali płacenie stawki podwyższonej. Wobec powyższego M. Bonisławski wyjaśnił iż zgodnie z Regulaminem Klubu W. Szymańska powinna zostać dokooptowana do składu Zarządu w momencie, gdy będzie płacić taką składkę czwarty miesiąc z rzędu, co nastąpi w miesiącu kwietniu 2011 r. Pozostała dwójka spełniała wymogi Regulaminu Koła członkostwa w Zarządzie z tytułu płacenia podwyższonej składki, stąd zarządzono głosowanie nad wnioskiem zaakceptowania członkostwa P. Kalety i M. Bonisławskiego z tegoż tytułu w Zarządzie Klubu.

10. Wybór do Zarządu M. Bonisławskiego i P. Kalety z tytułu kryterium składkowego przyjęto w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów:.10 głosów „ZA”, 2 głosy wstrzymujące się, bez głosów sprzeciwu (uchwała nr 3).

 

11. Mieczysław Bonisławski zarządził uzupełnienie składu Zarządu Klubu o osoby wybrane w głosowaniu i poprosił o przedstawienie kandydatów. Wiesław Kwaśniewski zaproponował kandydaturę Ryszarda Klauzy, ale ten odmówił kandydowania. Paweł Kaleta zaproponował kandydaturę Szymona Skibińskiego a ten zgodził się kandydować. Ryszard Klauza i Wiesław Kwaśniewski zaproponowali kandydaturę Marcina Majdańskiego, a ten zgodził się kandydować. Ryszard Klauza zaproponował kandydaturę Wiesława Kwaśniewskiego a Paweł kaleta kandydaturę Zbigniewa Kamińskiego – obaj odmówili kandydowania. Wobec braku innych kandydatur, zarządzono głosowanie nad kandydaturami Marcina Majdańskiego i Szymona Skibińskiego do Zarządu Klubu.

12. Wybór do Zarządu Marcina Majdańskiego i Szymona Skibińskiego przyjęto w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów:.8 głosów „ZA”, 3 głosy wstrzymujące się, bez głosów sprzeciwu (uchwała nr 3). Mieczysław Bonisławski w imieniu nowo wybranego Zarządu zapowiedział iż w najbliższym czasie Zarząd dokona kooptacji trzech członków.

 

13. Rozpoczęto dyskusję programową:

a) Szymon Skibiński przedstawił sytuację w rozmowach z Netto (nawiązanie współpracy, w/k dojazdu do garaży przy muzeum) oraz spółką PKP Nieruchomości (zakup magazynu). Szymon Skibiński został oddelegowany do dalszego prowadzenia tych rozmów.

b) Mieczysław Bonisławski omówił sprawę organizowania wspólnie z Muzeum Ziemi Lubuskiej wystawy oraz organizację Muzeum Lokalnego Kolei Szprotawskiej. M. Bonisławski zaapelował do wszystkich członków Klubu o włączenie się do prac przy wystawie w MZL Przedstawił też złożoną do Ministerstwa koncepcję merytoryczną Muzeum  Kolei.

c) Mieczysław Bonisławski i Wiesław Kwaśniewski przedstawili stan operacji sprowadzenia parowozu z Suchej Beskidzkiej i wagonu z Czerwieńska. Wywiązała się dyskusja na temat sposobu przetransportowania parowozu do Zielonej Góry. Padł pomysł zorganizowania tego w postaci wakacyjnego obozu wędrownego dla chętnych. W. Kwaśniewski natomiast zobowiązał się prowadzić dalej  sprawę wagonu. Sz. Skibiński zaoferował nawiązanie kontaktu ws. piaskowania parowozu i wagonu. M. Bonisławski proponował nawiązanie kontaktu z klubem odnawiającym stary tabor we Wrocławiu.

d) M. Bonisławski zaapelował o pomoc w redagowaniu strony internetowej Klubu. W zakresie stworzenia wersji niemieckojęzycznej może pomóc Marta Morawska a w zakresie naniesienia schematów stacyjnych – wstępnego rozeznania tematu podjęli się Marcin Majdański i Jacek Kotelec

e) Wanda Szymańska podjęła się koordynacji akcji wejścia do szkół programu „Świat starej kolei”. Współpracować ma z Wojciechem Melińskim (gł. szkolne imprezy rowerowe) oraz z goszczącym na zebraniu oficerem rowerowym – Maciejem Stadniczukiem. Jednocześnie ustalono, iż udział w imprezach rowerowych Klubu będzie wiązał się z uiszczeniem przez każdego uczestnika datku na Muzeum Lokalne Kolei Szprotawskiej, w wysokości: 1 zł uczniowie i studenci, 2 zł osoby pracujące, 5 zł za udostępnienie na wyjazd roweru. Prowadzenie imprez będzie społeczne.

f) Michał Trojanowski i Michalina Michalska zobowiązali się do przestudiowania roczników Gazety Lubuskiej w celu odnalezienia artykułu o wiadukcie nad ul. Krakusa oraz wszelkich materiałów związanych z koleją szprotawską w pierwszych latach powojennych. Ponadto M. Trojanowski podjął się wstępnie koordynacji kwerendy w Archiwum Państwowym w Starym Kisielinie w celu pozyskania eksponatów na wystawę w MZL.

g) Wojciech Wechmann poddał pomysł uatrakcyjnienia wystawy w MZL własną makietą kolejową, a Szymon Skibiński nawiązał do pomysłu sprowadzenia z Niemiec makiety kolei szprotawskiej. Oba pomysły będą wdrażane.

h) ustalono zebranie w sprawie dyskusji o malowaniu szlaku, organizacji Zlotu i Ligi szkolnej niezwłocznie po uzyskaniu informacji o wysokości dofinansowania tych akcji przez Miasto Zielona Góra.

i) na pytania o źródła finansowania działalności, a w szczególności remontu Muzeum ze strony Szymona Skibińskiego i Pawła Kalety odpowiadał Mieczysław J. Bonisławski. Przedstawił on złożone projekty do Fundacji Orange, EFS i LGD. Omówił też priorytet XI Ministra Kultury. Przedstawił problemy, a to brak kosztorysu remontu i choćby naszkicowanego zakresu prac lub projektu. Wszystko to jest potrzebne do aplikowania o środki związane z ratowaniem zabytków. Szymon Skibiński zobowiązał się zająć się tą działką.

14. Na tym zakończono część oficjalną zebrania. Zebrani podjęli rozmowy w kuluarach na najbardziej interesujące ich tematy.. Protokołował:  Mieczysław Bonisławski  Serwis powstał i funkcjonuje dzięki środkom finansowym Gminy wiejskiej Zielona Góra