Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb osób odwiedzających.
Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki.
Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Zamknij
Dzisiaj jest czwartek, 18 lipca 2024

Kolejowa Toplista
Puls - nie jesteś sam!


1_procent


opp Przekaż Twój 1% dla naszego OPP - Program e-pity online do rozliczania PIT 2012www.expresspaczka.pl
sebastian@expresspaczka.pl
Napisz do nas

SZKOLNA LIGA

 

Szkolna Liga Krajoznawcza PTKraj.

REGULAMIN edycja 2015

1. Całoroczny konkurs krajoznawczy pn. „Szkolna liga” prowadzi Polskie Towarzystwo Krajoznawcze.

2. W konkursie biorą udział drużyny 6-12 – osobowe, reprezentujące swoje szkoły, złożone z uczniów klas 1 – 3 (kategoria A) oraz 4 – 5 (kategoria B) szkoły podstawowej. Ocenie podlega rezultat pracy całej drużyny.

 

3. Rozgrywki składają się z czterech rund. Drużyna może przystąpić do Ligi od dowolnej rundy. Drużyna przystępująca do Ligi w czasie trwania kolejnej rundy (innej niż pierwsza) nadrabia zadania rund poprzednich w czasie rzeczywistym.

 

4. W każdej rundzie jest jedno zadanie praktyczne.

5. Termin realizacji zadań pierwszej rundy 11.05.2015 r. a drugiej rundy - 15.06.2015 r. Kolejnych – jesienią 2015 r. Rozwiązania zadań należy dostarczać w ww. terminach do Biura PTKraj., mieszczącego się w Zielonej Górze, przy ul. Rydza Śmigłego 3. Zadania z poszczególnych rund zazębiają się, tworząc na końcu jedną całość. Do wykonania zadania następnej rundy, niezbędne jest wykonanie zadania z rundy poprzedniej.

 

6. Rozwiązania poszczególnych zadań składane są w formie raportów okresowych (ustnych, popartych notatką lub pisemnych). Rozwiązanie zadań wszystkich rund powinno mieć łączną formę albumu plus prezentacja na stronie internetowej szkoły.

 

7. Rozwiązania zadań są punktowane każde z osoba przez pięciu członków Komisji. Każdy członek ocenia rozwiązanie zadania przydzielając punkty od 1 (najniższa ocena) do 30 (najwyższa ocena). Wynik rozwiązania zadania powstaje przez zsumowanie trzech ocen, przy odrzuceniu oceny najniższej i najwyższej ze wszystkich pięciu. Drużyna może uzyskać za rozwiązanie jednego zadania maksymalnie 90 pkt. Punkty za zadanie zrealizowane nie w czasie trwania rundy, ale później, do wyniku są dzielone przez dwa.

 

8. Sędziowie oceniają zadanie poprzez danie od 1 do 5 pkt. w każdym z kryteriów:

a) różnorodność źródeł (wywiady, internet, książki, źródła pierwotne, instytucje specjalistyczne), ich opis i zasadność (np. czy nie można było danej informacji uzyskać w sposób bardziej prosty).

b) bogactwo form (zdjęcia, rysunki, grafiki, szkice, schematy): dobór i zasadność użycia, staranność i dokładność wykonania, jakość detalu.

c) wykazana zespołowość wykonania zadania.

d) trafność doboru treści, materiałów i argumentów (czy odpowiedzi są na temat, czy nie są zbyt rozwlekłe itd.).

e) oryginalność i innowacyjność włożonej pracy (sposobu planowania pracy, zastosowanych form) oraz odkrywczość uzyskanych efektów (co dzięki włożonej pracy udało się odkryć nowego)

f) trwałość efektów włożonej pracy (premiowane będzie wykorzystanie zdobytej wiedzy na lekcjach w ramach różnych przedmiotów) oraz jej wartość dla społeczności szkolnej (premiowane będą gazetki szkolne, audycja w radiowęźle, pogadanka, wystawa, itd.)

 

9. Organizator będzie prowadził klasyfikacje drużyn osobno w kategorii wiekowej A i B. O zajętym miejscu będzie decydować jak najwyższa ilość zdobytych punktów za wszystkie zadania łącznie.

 

10. Podsumowanie i ogłoszenie wyników nastąpi w trakcie Zlotu, który odbędzie się w listopadzie 2015 r. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w postaci tego, że wyniki będą ogłoszone podczas finału w grudniu w Zielonej Górze, a na Zlocie będzie realizowane jedno z zadań. Udział w Zlocie jest obowiązkowy i bezpłatny.

 

11. Nagrodami dla uczestników jest udział w Zlocie, materiały i wydawnictwa krajoznawcze, bilety do instytucji kultury (teatr, filharmonia) oraz puchary i dyplomy.

 

12. Podczas wykonywania zadań oraz w trakcie Zlotu drużynami opiekują się nauczyciele delegowani przez szkołę. Organizator nie bierze odpowiedzialności wychowawczej (opiekuńczej) za uczestników.

 

13. Ogólne zasady konkursu zostały przedyskutowane i uzgodnione na spotkaniu przedstawicieli szkół biorących udział w konkursie z Organizatorem.

 

14. Udział w konkursie jest bezpłatny. Konkurs dofinansowały jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa lubuskiego, w tym na zasadzie stałego (corocznego) partnerstwa Miasto Zielona Góra.

 

aaaaa

aaaaa

 

Szkolna Liga PTKraj.

EDYCJA:         2015                        RUNDA:         1

WPROWADZENIE

Zielona Góra powróciła w granice państwa polskiego w 1945 r. w wyniku pokoju zawartego po zakończeniu II wojny światowej. Miejscowa ludność niemiecka musiała wyjechać z miasta do Niemiec. Na jej miejsce przyjechała ludność polska, zwana osadnikami.

 

Pierwszymi osadnikami, którzy przyjechali tutaj jeszcze przed zakończeniem wojny, byli kolejarze. Przez pierwsze powojenne lata kolejarze byli jedną z najważniejszych grup zawodowych w Zielonej Górze. Większość z nich już nigdy nie wyjechała z miasta, pracowali na PKP aż do emerytury. Stąd w dużej ilości zielonogórskich rodzin jest ktoś, kto pracował dawniej na kolei. Jeżeli nawet nie ma nikogo takiego w rodzinie, na pewno kolejarzem był któryś z sąsiadów. W Zielonej Górze są całe bloki zamieszkałe przez emerytów kolejarskich.

 

Ludzie ci pracowali na dworcu głównym w Zielonej Górze, budowali magistralę odrzańską (ważna linia kolejowa, którą przewożono węgiel z kopalń na Śląsku do portów w Szczecinie i Świnoujściu, a która przebiegała przez nasze miasto), budowali ważny węzeł kolejowy w Czerwieńsku obok Zielonej Góry. Dużo kolejarzy obsługiwało miejską bocznicę kolejową, którą dowożono materiały do zielonogórskich fabryk, magazynów i hurtowni a następnie wywożono gotowe produkty. Pociągi towarowe obsługiwały przeszło 25 dużych i małych zakładów zielonogórskich aż do 2002 roku.

 

ZADANIE

Poszukajcie w rodzinach członków drużyny, wśród znajomych dziadków lub rodziców, wśród sąsiadów w bloku albo na osiedlu osoby, które pracowały w Zielonej Górze na kolei.

Poszukajcie również osoby której praca miała cokolwiek wspólnego z obsługą przez kolej towarową innego niż PKP zakładu pracy w Zielonej Górze. Albo takiej osoby, która pracowała w zakładzie, który korzystał z wagonów towarowych i ta osoba to pamięta.

 

Po znalezieniu tych osób, ustalcie ile mają lat, w jakich latach pracowali na kolei (lub w zakładzie, którzy korzystał z wagonów towarowych), jakie pełnili stanowiska lub jaki rodzaj pracy wykonywali. Gdzie było (w jakim punkcie miasta) było ich miejsce pracy ?

 

Należy znaleźć jednego kolejarza i jednego pracownika zakładu, który korzystał z kolei towarowej.

 

JAK OPISAĆ WYKONANIE ZADANIA ?

Wykonanie zadania udokumentujcie poprzez pokazanie tego jak planowaliście poszukiwania tych osób ? Do jakich kręgów ludzi chcieliście dotrzeć (rodziny, osiedle, blok ?), jakich technik chcieliście użyć (rozmowa rodzinna, wywiady w bloku albo z kolegami z innych klas w szkole, rozmowy dziadków ze swoimi znajomymi, ogłoszenie w internecie, Gazecie Lubuskiej, radio, w gazetce szkolnej, wizyta albo telefon do jakiejś instytucji PKP działającej w mieście ?).

 

Jak się przygotowaliście do pierwszego spotkania z tymi odnalezionymi osobami ? Czy spotykaliście się z nimi osobiście (pojedynczo, delegacją), czy zaprosiliście ich do szkoły, czy poszliście do nich do domu, a może rozmawiał z nimi tylko Wasz dziadek, rodzic ? Czy przygotowaliście wcześniej jakieś pytania ?

 

Jeżeli to Wy sami spotkaliście się z tymi osobami, opiszcie na jednej lub dwóch stronach (nie więcej) przebieg spotkania (tylko najważniejsze rzeczy). Czy zrobiliście zdjęcie z takiego spotkania ? A w jaki sposób udokumentowaliście informacje zebrane do zadania, zdobyte od tych ludzi (list od tej osoby, Wasze notatki spisane podczas rozmowy, nagranie spotkania, a może założyliście kronikę Waszych prac nad zadaniami kolejnych rund, gdzie wszystko wpisujecie, wklejacie zdjęcia) ? Czy wyniki Waszych prac przekazujecie do wiadomości całej szkoły, jeżeli tak, to w jaki sposób (radiowęzeł, gazetka szkolna, gablota) ?

 

TERMIN ODPOWIEDZI : 11 maja 2015 r.

Relację z wykonania zadania przekazujecie w formie ustnej relacji (zostanie nagrana podczas spotkania z Wami, gdy będziecie opowiadać o tym co zrobiliście, a następnie odpowiecie na kilka pytań) lub krótkiej notatki (którą przynosicie już gotową). Możecie dodać inne materiały (zdjęcia).

Relacje lub notatkę przekazujecie osobiście przedstawicielom organizatora po uprzednim umówieniu się na spotkanie w Waszej szkole lub w biurze Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Umówić się na spotkanie możecie mailowo (adres muzeum@ptkraj.pl lub m.bonislawski@adres.pl). Możecie też dzwonić ze wszelkimi pytaniami do p. Mieczysława Bonisławskiego (nr tel. kom. 607 625 979).Serwis powstał i funkcjonuje dzięki środkom finansowym Gminy wiejskiej Zielona Góra