Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb os鏏 odwiedzaj帷ych.
Zmiany ustawie dotycz帷ych plik闚 cookie mo積a dokona w dowolnej chwili modyfikuj帷 ustawienia przegl康arki.
Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawie dotycz帷ych cookies oznacza, 瞠 b璠 one zapisane w pami璚i urz康zenia.
Zamknij
Dzisiaj jest 鈔oda, 15 sierpnia 2018

Kolejowa Toplista
Puls - nie jeste sam!


1_procent


opp Przeka Twój 1% dla naszego OPP - Program e-pity online do rozliczania PIT 2012www.expresspaczka.pl
sebastian@expresspaczka.pl
Napisz do nas

PROTOKO Z ZEBRANIA

 Protokó zebrania cz這nków Klubu Mi這郾ików Kolei Szprotawskiej w dniu 10.01.2011 r.  

1. Na pocz徠ku zebrania stwierdzono, 瞠 spo鈔ód tych cz這nków i kandydatów na cz這nków Klubu, którzy potwierdzili udzia w zebraniu, przysz這 ok. 50% osób. Nast瘼nie przyj皻o porz康ek obrad, zgodnie z przes豉nymi propozycjami

2. Mieczys豉w Bonis豉wski przedstawi projekt zmian w Regulaminie Klubu. Wywi您a豉 si dyskusja. Gównie pytania zadawa Pawe Kaleta pytaj帷 o stopie powi您ania Klubu z PTKraj., w szczególno軼i w kwestii uzale積ienia decyzji Klubu od ingerencji w豉dz PTKraj. Ryszard Klauza pyta o powi您anie wysoko軼i sk豉dek z przynale積o軼i do zarz康u Klubu. Odpowiedzi udziela Mieczys豉w J. Bonis豉wski.

3. Po dyskusji zmiany w Regulaminie przyj皻o w g這sowaniu jawnym stosunkiem g這sów:.10 g這sów „ZA”, 3 g這sy wstrzymuj帷e si, bez g這sów sprzeciwu (uchwa豉 nr 1).

4. Mieczys豉w Bonis豉wski przedstawi projekt uchwa造 w sprawie wysoko軼i sk豉dek klubowych na rok 2011, wyja郾iaj帷 przy tym na co sk豉dki (czynsz do PKP za dzier瘸w magazynu) id i dlaczego proponuje utrzyma wysoko嗆 sk豉dek bez zmian. Zebrani poddali w w徠pliwo嗆 zmiany wysoko軼i czynszu przez PKP, pytali tez o uwarunkowania wyliczenia tej wysoko軼i. Po wymianie pogl康ów zebrani doszli do wniosku, i nie ma sensu dyskutowa na ten temat.

 

5. Wysoko嗆 sk豉dek przyj皻o w g這sowaniu jawnym stosunkiem g這sów:.9 g這sów „ZA”, 4 g這sy wstrzymuj帷e si, bez g這sów sprzeciwu (uchwa豉 nr 2).

6. Przyst徙iono do wyboru nowego Zarz康u Klubu. Mieczys豉w Bonis豉wski przypomnia sk豉d ust瘼uj帷ego Zarz康u oraz omówi szczegó造 wyboru cz這nków do Zarz康u, zgodne z nowym Regulaminem.

7. Wobec rezygnacji z cz這nkostwa w Klubie trzech cz這nków za這篡cieli – Marka Toporowicza, Jerzego Kwa郾iewicza oraz Jaros豉wa Matana – og這szono automatycznie wyga郾i璚ie ich mandatów z Zarz康zie, jakie posiadali z tytu逝 p豉cenia podwy窺zonej stawki sk豉dki cz這nkowskiej. O rezygnacji, wobec nieobecno軼i tych trzech by造ch cz這nków Klubu, poinformowa zebranych Mieczys豉w J. Bonis豉wski, a potwierdzili to Ryszard Klauza i Zbigniew Kami雟ki.

8. Ryszard Klauza poinformowa, i W這dzimierz W這darczyk, z powodu choroby nie przyb璠zie na zebranie oraz ze deklaruje on za jego po鈔ednictwem, zej軼ie z podwy窺zonej sk豉dki na poziom podstawowy. Mieczys豉w Bonis豉wski z kolei poinformowa i na zebranie z przyczyn rodzinnych nie przyb璠zie kolejny ust瘼uj帷y cz這nek Zarz康u, Wojciech Meli雟ki, który równie wcze郾iej zadeklarowa zej軼ie na podstawow kwot p豉conej sk豉dki. Wobec powy窺zego og這szono  automatycznie wyga郾i璚ie ich mandatów w Zarz康zie, jakie posiadali z tytu逝 p豉cenia podwy窺zonej stawki sk豉dki cz這nkowskiej.

9. Mieczys豉w Bonis豉wski spyta czy kto z zebranych deklaruje podwy窺zon sk豉dk, co da這 by takiej osobie automatyczny mandat cz這nka Zarz康u. Ryszard Klauza oraz Zbigniew Kami雟ki, ust瘼uj帷y cz這nkowie Zarz康u, zadeklarowali obni瞠nie swoich sk豉dek do poziomu podstawowego. Mieczys豉w Bonis豉wski, Pawe Kaleta i Wanda Szyma雟ka zdeklarowali p豉cenie stawki podwy窺zonej. Wobec powy窺zego M. Bonis豉wski wyja郾i i zgodnie z Regulaminem Klubu W. Szyma雟ka powinna zosta dokooptowana do sk豉du Zarz康u w momencie, gdy b璠zie p豉ci tak sk豉dk czwarty miesi帷 z rz璠u, co nast徙i w miesi帷u kwietniu 2011 r. Pozosta豉 dwójka spe軟ia豉 wymogi Regulaminu Ko豉 cz這nkostwa w Zarz康zie z tytu逝 p豉cenia podwy窺zonej sk豉dki, st康 zarz康zono g這sowanie nad wnioskiem zaakceptowania cz這nkostwa P. Kalety i M. Bonis豉wskiego z tego tytu逝 w Zarz康zie Klubu.

10. Wybór do Zarz康u M. Bonis豉wskiego i P. Kalety z tytu逝 kryterium sk豉dkowego przyj皻o w g這sowaniu jawnym stosunkiem g這sów:.10 g這sów „ZA”, 2 g這sy wstrzymuj帷e si, bez g這sów sprzeciwu (uchwa豉 nr 3).

 

11. Mieczys豉w Bonis豉wski zarz康zi uzupe軟ienie sk豉du Zarz康u Klubu o osoby wybrane w g這sowaniu i poprosi o przedstawienie kandydatów. Wies豉w Kwa郾iewski zaproponowa kandydatur Ryszarda Klauzy, ale ten odmówi kandydowania. Pawe Kaleta zaproponowa kandydatur Szymona Skibi雟kiego a ten zgodzi si kandydowa. Ryszard Klauza i Wies豉w Kwa郾iewski zaproponowali kandydatur Marcina Majda雟kiego, a ten zgodzi si kandydowa. Ryszard Klauza zaproponowa kandydatur Wies豉wa Kwa郾iewskiego a Pawe kaleta kandydatur Zbigniewa Kami雟kiego – obaj odmówili kandydowania. Wobec braku innych kandydatur, zarz康zono g這sowanie nad kandydaturami Marcina Majda雟kiego i Szymona Skibi雟kiego do Zarz康u Klubu.

12. Wybór do Zarz康u Marcina Majda雟kiego i Szymona Skibi雟kiego przyj皻o w g這sowaniu jawnym stosunkiem g這sów:.8 g這sów „ZA”, 3 g這sy wstrzymuj帷e si, bez g這sów sprzeciwu (uchwa豉 nr 3). Mieczys豉w Bonis豉wski w imieniu nowo wybranego Zarz康u zapowiedzia i w najbli窺zym czasie Zarz康 dokona kooptacji trzech cz這nków.

 

13. Rozpocz皻o dyskusj programow:

a) Szymon Skibi雟ki przedstawi sytuacj w rozmowach z Netto (nawi您anie wspó逍racy, w/k dojazdu do gara篡 przy muzeum) oraz spó趾 PKP Nieruchomo軼i (zakup magazynu). Szymon Skibi雟ki zosta oddelegowany do dalszego prowadzenia tych rozmów.

b) Mieczys豉w Bonis豉wski omówi spraw organizowania wspólnie z Muzeum Ziemi Lubuskiej wystawy oraz organizacj Muzeum Lokalnego Kolei Szprotawskiej. M. Bonis豉wski zaapelowa do wszystkich cz這nków Klubu o w陰czenie si do prac przy wystawie w MZL Przedstawi te z這穎n do Ministerstwa koncepcj merytoryczn Muzeum  Kolei.

c) Mieczys豉w Bonis豉wski i Wies豉w Kwa郾iewski przedstawili stan operacji sprowadzenia parowozu z Suchej Beskidzkiej i wagonu z Czerwie雟ka. Wywi您a豉 si dyskusja na temat sposobu przetransportowania parowozu do Zielonej Góry. Pad pomys zorganizowania tego w postaci wakacyjnego obozu w璠rownego dla ch皻nych. W. Kwa郾iewski natomiast zobowi您a si prowadzi dalej  spraw wagonu. Sz. Skibi雟ki zaoferowa nawi您anie kontaktu ws. piaskowania parowozu i wagonu. M. Bonis豉wski proponowa nawi您anie kontaktu z klubem odnawiaj帷ym stary tabor we Wroc豉wiu.

d) M. Bonis豉wski zaapelowa o pomoc w redagowaniu strony internetowej Klubu. W zakresie stworzenia wersji niemieckoj瞛ycznej mo瞠 pomóc Marta Morawska a w zakresie naniesienia schematów stacyjnych – wst瘼nego rozeznania tematu podj瘭i si Marcin Majda雟ki i Jacek Kotelec

e) Wanda Szyma雟ka podj窸a si koordynacji akcji wej軼ia do szkó programu „安iat starej kolei”. Wspó逍racowa ma z Wojciechem Meli雟kim (g. szkolne imprezy rowerowe) oraz z goszcz帷ym na zebraniu oficerem rowerowym – Maciejem Stadniczukiem. Jednocze郾ie ustalono, i udzia w imprezach rowerowych Klubu b璠zie wi您a si z uiszczeniem przez ka盥ego uczestnika datku na Muzeum Lokalne Kolei Szprotawskiej, w wysoko軼i: 1 z uczniowie i studenci, 2 z osoby pracuj帷e, 5 z za udost瘼nienie na wyjazd roweru. Prowadzenie imprez b璠zie spo貫czne.

f) Micha Trojanowski i Michalina Michalska zobowi您ali si do przestudiowania roczników Gazety Lubuskiej w celu odnalezienia artyku逝 o wiadukcie nad ul. Krakusa oraz wszelkich materiaów zwi您anych z kolej szprotawsk w pierwszych latach powojennych. Ponadto M. Trojanowski podj掖 si wst瘼nie koordynacji kwerendy w Archiwum Pa雟twowym w Starym Kisielinie w celu pozyskania eksponatów na wystaw w MZL.

g) Wojciech Wechmann podda pomys uatrakcyjnienia wystawy w MZL w豉sn makiet kolejow, a Szymon Skibi雟ki nawi您a do pomys逝 sprowadzenia z Niemiec makiety kolei szprotawskiej. Oba pomys造 b璠 wdra瘸ne.

h) ustalono zebranie w sprawie dyskusji o malowaniu szlaku, organizacji Zlotu i Ligi szkolnej niezw這cznie po uzyskaniu informacji o wysoko軼i dofinansowania tych akcji przez Miasto Zielona Góra.

i) na pytania o 廝ód豉 finansowania dzia豉lno軼i, a w szczególno軼i remontu Muzeum ze strony Szymona Skibi雟kiego i Paw豉 Kalety odpowiada Mieczys豉w J. Bonis豉wski. Przedstawi on z這穎ne projekty do Fundacji Orange, EFS i LGD. Omówi te priorytet XI Ministra Kultury. Przedstawi problemy, a to brak kosztorysu remontu i cho熲y naszkicowanego zakresu prac lub projektu. Wszystko to jest potrzebne do aplikowania o 鈔odki zwi您ane z ratowaniem zabytków. Szymon Skibi雟ki zobowi您a si zaj望 si t dzia趾.

14. Na tym zako鎍zono cz窷 oficjaln zebrania. Zebrani podj瘭i rozmowy w kuluarach na najbardziej interesuj帷e ich tematy.. Protoko這wa:  Mieczys豉w Bonis豉wski  Serwis powsta i funkcjonuje dzi瘯i 鈔odkom finansowym Gminy wiejskiej Zielona G鏎a